Saturday, August 22, 2009

సూక్ష్మజీవులు ప్రాముఖ్యము,Micro Organisms importence
మానవుడి కంటికి కనిపించకుండా సూక్స్మదర్శిని తో మాత్రమే చూడగలిగే జీవులను సూక్ష్మ జీవులు అంటారు . వీటి ఉనికిని మొదట గుర్తించినది " ఆంతోవాని లువెన్ హుక్ " సూక్ష్మ జీవుల్లో జన్యుపదార్దము " డి.యాన్.ఎ." లేదా "ఆర్.యన్.ఎ." గా ఉంటుంది . వీటిలో నిర్దిష్ట కేంద్రకం నుదని జీవులను "కేంద్రక పూర్వ జీవులు (prokariats) అని , కేందకం ఉన్నా వాటిని నిజ కేంద్రక జీవులు (eukariats) అని అంటారు .సూక్ష్మ జీవుల్లో కొన్ని స్వయం పోషకాలు ఉంటాయి ... చాలావరకు పరపోషితం గా ఇతర జీవుల పై ఆధారపడి బతుకుతాయి. సూక్ష్మ జీవుల గురించి తెలిపే శాస్త్రము ను " Microbiology " అంటారు .
రకాలు : వీటిలో నిర్మాణాన్ని బట్టి ఇదు రకాలు .. అవి
వైరస్లు ,
బ్యాక్తీరియలు ,
ప్రోటోజోవాలు ,
శైవలాలు ,
శిలీంధ్రాలు ,

వైరస్ లు :
ఇవి అతి చిన్న సుక్స్మజీవులు , వీటిని ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ తో మాత్రమే చూడగలము . వీటి లో జన్యుపదార్ధము చుట్టూ ప్రోటీన్ తో కప్పిన కవచము ఉంటుంది . జీవుల కానాల బయట వైరస్ లు నిర్జీవము గా ఉంటాయి , కానము లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాటిలో ప్రత్యుప్తట్టి జరుపుకొని సంఖ్యా ను వృద్ధి చేసుకుంటాయి . వైరస్లు బక్టేరియ పైన కూడా దడి చేసి వాటిని నాశనం చేస్తాయి . వీటి గురించి తెలిపే శాస్త్రము ను " వైరాలజీ " అంటారు . వైరస్ లను సజీవులకు - నిర్జీవులకు వంతెన లాంటి జీవులంటారు .
కలిగించే వ్యాధులు : మొక్కలలోను , జంతువుల్లోను అనేక వ్యాధులను కలిగిస్తాయి .. మొక్కలలో ఇవి కీటకాలు , కలుపుమొక్కలు , పనిముట్లు ద్వార వ్యాప్తి చెందుతాయి . మొక్కలలో ఇవి -- మొజాయిక్ ,కణజాల క్షయము (necrosis) వంటి తెగుళ్ళు కలిగిస్తాయి . మానవుడిలో -- పోలియో ,ఫ్లూ జ్వరము , ఎయిడ్స్ , జలుబు , స్వయిన్ ఫ్లూ , వంటి అనేక జబ్బులును కలిగిస్తాయి .

బాక్టీరియాలు :
వీటిని మొదట లీవెన్ హుక్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నారు .వీటిలో ధృడమైన కనకవచము(CellWall) దాని కింద కనత్వచము (cellMembrane) ఉంటాయి కణము లో కేంద్రకము , హరిత రేణువులు వంటి భాగాలు ఉండవు . బాక్టీరియం లో కనిపించే సన్నని పోగులవంటి నిర్మాణాలను కశాబాలు (psudopodia) అంటారు .. ఇవి ఈదడానికి సహకరిస్తాయి . బాక్టీరియాలు గుండ్రముగా ,కాదీ , కామా , వంటి ఆకారాల్లో ఒంటరిగాను గుమ్పులుగాను ఉంటాయి . వీని గుంపులను కాలనీలు అంటారు . బాక్టీరియాలు అతిశీతల , అధిక ఉస్నోగ్రత ఇన్న ప్రాంతాలలోను , సరస్సులలోను , మొక్కలపైన , జంతువుల్లోను అన్ని ప్రదేశాల లోను .. నివసిస్తాయి. పరిస్థితులు అనుకూలము గా లేనపుడు ఇవి "స్పోర్స్ " అనే నిర్మాణాలు గా మారుతాయి ... వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోవడానికి . వీటి గురించి తెలోపే శాస్త్రము ను " bactiriology" అంటాము .
కలిగించే వ్యాధులు : అనేక వ్యాడు వస్తాయి . కలరా , టైఫాయిడ్ , నుమోనియా , చర్మము పై గడ్డలు , సుఖవ్యాదులు (గనేరియా) , టి.బి .మున్నగునవి .
ప్రోటో జోవ జీవులు :
ఈ జీవులు ఎక్కువగా నీటిలో రాళ్ళను లేదా మొక్కలకు అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి . మరిక్న్ని తేలుతూ స్వేఛ్చ గా ఉంటాయి . ఇవి కుల్లుతున్న మొక్కలు , జంతు పదార్దముల పై ఉంది వాటిని ఆహారము గా తీసుకుంటా బుడగ వంటి రిక్తికల్లో జీర్ణము చేసుకుంటాయి .పోతోజోవా జీవులు కొన్ని సిధ్య పదము సహాయం తో కదులుతాయి.. మరికొన్ని శైలికలు ,కశాభాల సహాయము తో కదులుతాయి. ఇవి సాదరముగా " ద్విదవిచ్చిట్టి (BinarayFishion) అనే ప్రక్రియ ద్వార ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకొంటాయి. పరిస్థితులు అనుకూలము గా లేనపుడు శిస్తులు ,కోశాలు అనే నిర్మాణాలు ఏర్పరచుకొని జీవిస్తాయి. అమీబా , పెరమేశియం , వర్తిసేల్ల కొన్ని వుదాహరణలు .
కలిగించే వ్యాదులు : అమీబా వల్ల - జిగట , రక్త విరోచాలు , ప్లాస్మోడియం వల్ల - మలేరియా మున్నగు వ్యాదులు వస్తాయి .
శైవలాలు (Algae) :
శైవలాలు ఎక్కువగా నీతిలును , తడి నేలలలోను తడి రాళ్ళపైన ఉంటాయి . వీటిలో ఆకు పచ్చ , నీలి ఆకుపచ్చ , నీలము , ఎరుపు , గోధుమ రంగు శైవలాలు ఉన్నాయి. వీటి లో నిర్దిష్ట కేంద్రకం ,హరితరేణువులు ,కణాంగాలు ఉనతాయి . శైవలాలు ఎక్కువగా స్వయం పోషకాలు . సముద్రము పై తేలుతూ ఉంటాయి .. కొన్ని సముద్రము అడుగున పరుపల ఉనతాయి వీతివల్లో ఆ సముద్రం రంగు వస్తుంది . . . ఎర్రసముద్రము , పాలసముద్రము , నీలిసముద్రము అనరు పేర్లు . ఇవి వివిధ జీవరాసులకు ఆహారము గా ఉపయోగపడతాయి.
Some Human Diseases Caused by Algae

1. Amnesiac shellfish poisoning
2. Ciguatera
3. Paralytic shellfish poisoning
4. Protothecosis

Toxic algal blooms

Human disease:
1. Various algae can produce substances toxic to humans (and other non-sea-living animals). These toxins may accumulate, to no harmful effect (but especially following algal blooms) in certain sea organisms such as filter feeding shellfish.
2. Consumption of contaminated shellfish is associated with such human conditions as:
1. paralytic shellfish poisoning (which numbs the face and extremities for a few days post-ingestion)
2. ciguatera (which causes distress and dysfunction in all sorts of systems including the respiratory system, the nervous system, and the gastrointestinal system)
3. amnesiac shellfish poisoning (which leads to a loss of short term memory---the ultimate "lost car keys" syndrome)

శిలీంద్రాలు (fungus) :
శిలీంద్రాలు నీటిలోనూ , తేమ ప్రదేశాలు లోను , ఆహారపదర్దాలపై , కుల్లుతున్న జెవుల పై పెరుగుతాయి. ఇవి వృక్ష రాజ్యానికి చెందుతాయి . శిలీంద్రాలు తమ ఆహారాన్ని తామూ తారు చేసుకోలేవు ., ఆహారము కోసం ఎక్కువగా నిర్జీవపదర్దాల పైన ఆదారపడతాయి . శిలింద్రాలలో దారపు పోగుల్ల పెరిగే వాటిని 'బూజులు ' అంటారు . శిలీంద్రాల వల్ల మానవులకు కొన్ని లాభాలు , కొన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి ... ఇవి ననవుడ్లో తామర ,అథ్లెట్ పుట్ , వంటి వ్యాదులు కలిగిస్తాయి . ఆహారపదార్దములు , ఉరగాయలు , పండ్లు ,కాగితము వంటి వాటిపై శిలీంద్రాలు పెరిగివాటి నాణ్యతను దెబ్బతీస్తాయి.
కొన్ని శిలీంద్రాలు అనగా పుట్ట గొడుగులు ఆహారముగా వాడుతారు . శిలీన్ద్రలనుండి పెంసిల్లిన్ మందులు తాయారు చేస్తారు.
సూక్ష్మ జీవులు ఉపయోగములు :
సూక్ష్మ జీవులు వల్ల మానవునికి నష్టాలతో పటు అనేక లాబాలు ఉన్నాయి . శిలీంద్రాలు వృక్ష , జంతు కళేబరాల పై పెరిగి వాటిని నెలలో కలిపి నెల సారాన్ని పెంచుతాయి . పరిసరాలను శుభ్రపరుస్తాయి . పెనిసిల్లియం నోటేతం అనే శిలీంద్రం పెన్సిల్లిన్ అనే మందును తాయారు చేస్తుంది .
ఈస్ట్ అనే శిలీంద్ర మును ఆల్కహాల్ తయారీకి ఉపయోగిస్తారు .
శాకాహార జంతువుల జీర్ణాశయం లో ఉండే బాక్తీరియంలు , చెదపురుగుల ఆహారనలము లో ఉండే ప్రోటోజోవన్లు సెల్యులోజ్ జీర్ణానికి ఉపయోగ పడతాయి .
మానవుని జీర్ణ నలము లో ఉండే సుక్ష్మ జీవులు ఆహారము జీర్ణము కావడానికి , విటమిన్ల తయారీకి ,ఉపయోగపడతాయి .
పాలను పెరుగు గా మార్చేందుకు లక్తో బాసిల్లస్ బాకటీరియా , జున్ను తయారీకి ఉపయోగ పడతాయి .
బాక్టీరియం లు వాతావరణము లోని నత్రజనిని భూమిలో స్తాపిస్తాయి , మరియు నైట్రేట్ గా మర్చుతాయి.
బయో గ్యాస్ తయారీకి కొన్ని బాక్టీరియాలు ,
మందులు తయారీకి కొన్ని బాక్టీరియాలు ,
శరీర ఇమ్యునిటీని అభివృద్ది చెన్డేందుకు దోహద పడతాయి .
వాక్షిన్లు తయారీకి ఉపయోగపడతాయి .

No comments:

Post a Comment

Your comment is very important to improve the Web blog.