Monday, August 25, 2014

దోమలు కుట్టకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఉపాయాలు పాటించాలి?

  •  

  •  
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము.మనిషికి ఏమిటి ఉన్నా , ఎన్ని ఉన్నా ఆరోగ్యముగా లేకపోతే ఎందుకు పనికిరాడు . ఆరోగ్యము గా ఉంటే అడివిలోనైనా బ్రతికేయగలడు . మనిషికే కాదు ప్రపంచములో ప్రతిజీవికి ఇదే సూత్రము జీవన మనుగడలో ముఖ్యమైనది . మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి . ఏ రోగాలు రాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి . జబ్బు వచ్చిన వెంటనే తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి . బ్రతికినన్నాళ్ళు హాయిగా ఆరోగ్యము గా బ్రతకాలన్నదే నిజమైన జీవన విధానము . ఇప్పుడు --దోమలు కుట్టకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఉపాయాలు పాటించాలి?-- గురించి తెలుసుకొని మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం !. క్రింద నుదహరించిన చికిత్సావిధానాలు మనిషి అవగాహన కోసం వివరించిన ప్రధమ చికిత్స మాత్రమే మంచి చికిత్స కోసం తగిన వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి ...


'Ʀs¦Çs.. \¢ Ÿî«Õ©ð \„çÖ.. «ªÃ¥-Âé¢ «*a¢-Ÿ¿¢˜ä ÍéÕ.. Ÿî«Õ© ¦ãœ¿Ÿ¿ “¤Äª½¢¦µ¼¢..Ñ ƒ©Ç ÆÊÕ-ÂîE „Ã@ÁÙx ¨ «ÕŸµ¿u Â颩ð ƪ½Õ-Ÿ¿Õ-’ïä ¹E-XÏ-²Äh-ª½-ÊÕ-¹עšÇ ¹Ÿ¿¢œÎ.. E•¢-’Ã¯ä ŠÂ¹ˆ «ª½¥¢ X¾œË¢-Ÿ¿¢˜ä ÍéÕ.. ¨’¹©Õ, Ÿî«Õ©Õ å®jyª½-N-£¾Éª½¢ Í䮾Õh¢-šÇªá. ƒ¢šðx¯ä «ÕÂâ „ä²Ähªá. OšË «©x ª½Â¹ª½-Âé ªî’Ã©Õ Â¹ØœÄ ÅŒyª½’à „ÃuXÏ-²Ähªá. ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ ÂÃæ®X¾Û ÅŒ©Õ-X¾Û©Õ ’ÃF ÂËšË-ÂÌ©Õ ’ÃF B®Ï-åX-{Õd-¹×-¯Ão-«Õ¢˜ä ƒÂ¹ Æ¢Åä! Ÿî«Õ©Õ ƒ¢šðxÂË “X¾„ä-P¢* ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx E“Ÿ¿ ¤òF-§ŒÕ-¹עœÄ Íä²Ähªá. DE-«©x «Õ©ä-J§ŒÖ ©Ç¢šË „ÃuŸµ¿Õ© ¦ÇJÊ X¾œä Æ«-ÂìÁ¢ …¢C. «ÕJ Ÿî«Õ©Õ ¹×{d-¹עœÄ …¢œ¿-šÇ-EÂË ‡©Ç¢šË …¤Ä-§ŒÖ©Õ ©ä„à Ƣ˜ä?? ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ©ä«Û.. ƒN’î..

[ …Ÿ¿§ŒÕ¢, ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ ‚ª½Õ-¦-§ŒÕ{ Ÿî«Õ©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢šÇªá. ÂæšËd ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «ÕK Æ«-®¾ª½¢ …¢˜ä ÅŒX¾p ¦§ŒÕ-{Â¹× „ç@Áx-¹-¤ò-«œ¿¢ «Õ¢*C.
[ X¾J-®¾-ªÃ©Õ ¬ÁÙ“¦µ¼¢’à ©ä¹-¤ò-«œ¿¢ Ÿî«Õ© ¦ãœ¿Ÿ¿ åXª½-’¹-œÄ-EÂË «Õªî Â꽺¢. Æ¢Ÿ¿Õê X¾J-®¾ªÃ©Õ X¾J¬ÁÙ-“¦µ¼¢’à …¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢.
[ ¬ÁK-ª½¢åXj X¾ªý-X¶¾Üu„þÕ “æ®p Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢, Íç«Õ{ ªÃ«œ¿¢.. «©x Ÿî«Õ©Õ ‚ „î¾Ê “’¹£ÏÇ¢* ¹ל¿ÕÅŒÖ …¢šÇªá. Æ¢Ÿ¿Õê «ªÃ¥-ÂÃ-©¢©ð X¾ªý-X¶¾Üu„þÕq „Ãœ¿{¢ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. Æ©Çê’ ¬ÁK-ªÃEo Íç«Õ{ ªÃ¹עœÄ ‡X¾Ûpœ¿Ö X¾J-¬ÁÙ-“¦µ¼¢’à …¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢.
[ Âí¢Íç¢ „ç©ÕxLx ÊÖ¯çÊÕ ÍäA-©ðÂË B®¾Õ-¹×E ŸÄEo ÍŒª½t¢åXj ª½ÕClÅä ‚ „î¾-ÊÂ¹× ÂÃæ®-X¾šË «ª½Â¹× Ÿî«Õ©Õ ÍŒª½t¢åXj „é-¹עœÄ …¢šÇªá.
[ ƒ¢šðx ®Ï“šð-¯ç©Çx ÂÃu¢œË©üq ©Ç¢šËN „çL-T¢-ÍŒœ¿¢ «©x ŸÄÊÕo¢* «Íäa ¤ñ’¹Â¹× Ÿî«Õ©Õ ¦§ŒÕ-šËÂË ¤òÅêá.
[ Ÿî«Õ©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¯Ão-§ŒÕE ’¹ÕJhæ®h „ç¢{¯ä ‚ªî-’Ãu-EÂË £¾ÉE Í䧌ÕE Âêá©üq, „çÕ†ÔÊxÊÕ ’¹Ÿ¿Õ©ðx …¢ÍÃL. D¢Åî Ÿî«Õ©Õ ¦§ŒÕ-šËÂË ¤ò§äÕ Æ«-ÂìÁ¢ …¢C.
[ OÕª½Õ ÅŒª½ÍŒÖ ¹*a-ÅŒ¢’à „ç@Çx-LqÊ “X¾Ÿä-¬Ç©ðx ‡Â¹×ˆ-«’à Ÿî«Õ©Õ …Êo-{x-ªáÅä ƹˆ-œËÂË „ç@ìx «á¢Ÿ¿Õ ÍŒªÃt-EÂË «Õ®Ïˆšð JåX-©ãx¢-šüE ªÃ®¾Õ-Âî-„ÃL. ŠÂ¹-„ä@Á OÕª½Õ ®¾¯þ-“®Ôˆ-¯þE ªÃ®¾Õ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹ע˜ä «á¢Ÿ¿Õ ®¾¯þ-“®Ôˆ¯þ ªÃ®¾Õ-¹×Êo ÅŒªÃyÅä «Õ®Ïˆšð JåX-©ãx¢-šüE ªÃ®¾Õ-Âî-„ÃL. *Êo-XÏ-©x-©Â¹× ªÃæ®-{-X¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ œÄ¹dªý ®¾©£¾É B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õª½-*-¤ò-«Ÿ¿Õl.
[ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C Ÿî«Õ©Õ ¹×{d-¹עœÄ šÌ “šÌ ‚ªá-©üE Â¹ØœÄ ªÃ®¾Õ-¹ע-šÇª½Õ. DE «©x Â¹ØœÄ Ÿî«Õ©Õ «ÕÊ Ÿ¿’¹_-JÂË ªÃ¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œíÍŒÕa.
[ ¦§ŒÕ-šËÂË „ç@ìx-{-X¾Ûpœ¿Õ ÂÃ@ÁÙx, ÍäÅŒÕ©Õ „çáÅŒh¢ ¹«-ª½-§äÕu©Ç ¤ñœ¿Õ’Ã_, «Ÿ¿Õ-©Õ’à …¢œä Ÿ¿Õ®¾ÕhLo Ÿµ¿J¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C.
[ ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx X¾œ¿Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ Ÿî«Õ Å窽 ¹{Õd-Âî-«œ¿¢ «Õª½-*-¤ò-«Ÿ¿Õl. ƒC ’ÃL ¦§ŒÕ-šËÂË, ©ðX¾-LÂË „ç@ìx©Ç …¢œÄL. DE-«©x ’ÃL ‚œ¿Â¹ …¹ˆ-¤òæ® Æ«-ÂìÁ¢ …¢œ¿Ÿ¿Õ. Æ©Çê’ Ÿî«Õ©Õ ©ðX¾-LÂË Ÿ¿Öª½-ʢŌ *Êo ª½¢“ŸµÄ©Õ …¢œä©Ç ֮͌¾Õ-Âî-«-œ¿«â «áÈu„äÕ.
[ «ªÃ¥-Âé¢ «ª½¥¢ X¾œË Fª½Õ ‡Â¹ˆœË¹¹ˆœ¿ EL* …¢œ¿{¢ «ÕÊ¢ ’¹«Õ-E-®¾Öh¯ä …¢šÇ¢. DE-«©x Ÿî«Õ©Õ ‚ FšËåXj ’¹Õœ¿Õx åXœ¿-Åêá. D¢Åî «ÕJEo Ÿî«Õ©Õ ÅŒ§ŒÖ-ª½-«Û-Åêá. ÂæšËd ƒ¢šË X¾J-®¾-ªÃ©ðx ƒ©Ç Fª½Õ EL* …¢œ¿-¹עœÄ ֮͌¾Õ-ÂË.
[ Æ©Çê’ ƒ¢šðx ‡Â¹×ˆ« ªîV©Õ Fª½Õ E©y …¢œä “œ¿„þÕq, šÇu¢Â¹×©Õ, ®ÏyNÕt¢’û X¾Ü©üq.. „ç៿-©ãjÊ „ÚËåXj Â¹ØœÄ Ÿî«Õ©Õ åXJê’ Æ«-ÂìÁ¢ …¢C. ÂæšËd Æ«-®¾-ª½-«á-Êo-X¾Ûpœä „Ú˩ð Fª½Õ E¢X¾Û¹ע˜ä «Õ¢*C.
[ ‡Eo Íä®Ï¯Ã, ƒ¢šðxE Ÿî«Õ©Õ «â©©ðx ŸÄ¹׈¢-œË-¤ò-Åêá. OšËE ¦§ŒÕ-{Â¹× X¾¢X¾-œÄ-EÂË ‹ T¯ço©ð ÂíEo F@ÁÙx B®¾Õ-¹×E Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¹ª½Öpª½¢ „ä®Ï ‹ «â©Â¹× …¢ÍÃL. ‚ „î¾-ÊÂ¹× Ÿî«Õ©Õ ¦§ŒÕ-šËÂË „çRx-¤ò-Åêá.
[ Ÿî«Õ©Õ ¬ÁK-ª½¢åXj „ÃL-Ê-X¾Ûpœ¿Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ „ÚËE ÍäÅîh ÍŒ¢X¾-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao-²Ähª½Õ. ÂÃF ÆC «Õ¢*C Âß¿Õ. DE «©x Æ¢Ÿ¿Õ-©ðE “ÂË«á©Õ «ÕÊ ÍäAÂË Æ¢{Õ-Â¹×¯ä “X¾«ÖŸ¿¢ …¢{Õ¢C.
[ ƒ¢šðx Ÿî«Õ©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢˜ä „ÚËE ÍŒ¢X¾-œÄ-EÂË ©ð£¾ÇX¾Û ²Äy{-ªý (¦§ŒÕ{ ŸíJê ‡©-ÂËZÂú ¦Çušü)E Â¹ØœÄ …X¾-§çÖ-T¢-͌͌Õa.


  • ========================
Courtesy with Eenadu vasundhara
  • =========================
Visit my website - > Dr.Seshagirirao.com/

1 comment:

Your comment is very important to improve the Web blog.